DLA BIURA

Szafy biurowe - S

Strona główna / Dla biura / Szafy biurowe - S

Ele­men­ty wień­czą­ce szaf i regałów biu­ro­wy­ch wy­ko­na­ne są z płyt wió­ro­wy­ch dwustronnie la­mi­no­wa­ny­ch o gru­bo­ści 28 mm. Ścia­ny boczne mebli biurowych, drzwi i pół­ki wy­ko­na­ne są z płyt wió­ro­wy­ch, dwu­stron­nie la­mi­no­wa­ny­ch o gru­bo­ści 18 mm, w naj­wyż­szej kla­sie hi­gie­ny E1. Bocz­ne kra­wę­dzie mebli za­bez­pie­czo­ne li­stwą PCV. Ścia­ny tyl­ne wy­ko­na­ne są z pły­ty HDF. Uchwy­ty me­ta­lo­we. Wszyst­kie sza­fy i kon­te­ne­ry stan­dar­do­wo wy­po­sa­żo­ne są w zam­ki pa­ten­to­we a drzwi mon­to­wa­ne są na za­wia­sa­ch pusz­ko­wy­ch.

Przy­kła­do­wy ze­staw me­bli biu­ro­wy­ch skła­da­ją­cy się z  dwóch szaf na dokumenty o symbolu S-18 oraz jed­ne­go regału na dokumenty  o symbolu S-15.

Re­gał na­roż­ny S-1

Re­gał na­roż­ny S-1

Wymiary: 184 x 36 x 36 cm

Cena brutto: 369,00 pln

Re­gał biu­ro­wy S-2

Re­gał biu­ro­wy S-2

Wymiary: 184 x 40 x 36 cm

Cena brutto: 405,90 pln

Sza­fa biu­ro­wa S-3Sza­fa biu­ro­wa S-3Sza­fa biu­ro­wa S-3

Sza­fa biu­ro­wa S-3

Wymiary: 184 x 40 x 36 cm

Cena brutto: 424,35 pln

Re­gał biu­ro­wy S-4

Re­gał biu­ro­wy S-4

Wymiary: 184 x 40 x 36 cm

Cena brutto: 258,30 pln

Sza­fa biu­ro­wa S-5

Sza­fa biu­ro­wa S-5

Wymiary: 184 x 80 x 36 cm

Cena brutto: 713,40 pln

Re­gał biu­ro­wy S-6

Re­gał biu­ro­wy S-6

Wymiary: 184 x 80 x 36 cm

Cena brutto: 418,20 pln

Sza­fa biu­ro­wa S-7

Sza­fa biu­ro­wa S-7

Wymiary: 184 x 80 x 36 cm

Cena brutto: 651,90 pln

Sza­fa biu­ro­wa S-8Sza­fa biu­ro­wa S-8Sza­fa biu­ro­wa S-8

Sza­fa biu­ro­wa S-8

Wymiary: 184 x 80 x 36 cm

Cena brutto: 651,90 pln

Sza­fa biu­ro­wa S-9

Sza­fa biu­ro­wa S-9

Wymiary: 184 x 80 x 36 cm

Cena brutto: 528,90 pln

Sza­fa biu­ro­wa S-10Sza­fa biu­ro­wa S-10Sza­fa biu­ro­wa S-10

Sza­fa biu­ro­wa S-10

Wymiary: 184 x 56 x 36 cm

Cena brutto: 455,10 pln

Sza­fa biu­ro­wa S-11Sza­fa biu­ro­wa S-11Sza­fa biu­ro­wa S-11

Sza­fa biu­ro­wa S-11

Wymiary: 184 x 80 x 56 cm

Cena brutto: 639,60 pln

Sza­fa biu­ro­wa S-12

Sza­fa biu­ro­wa S-12

Wymiary: 80 x 80 x 36 cm

Cena brutto: 344,40 pln

Re­gał biu­ro­wy S-13

Re­gał biu­ro­wy S-13

Wymiary: 80 x 80 x 36 cm

Cena brutto: 233,70 pln

Sza­fa biu­ro­wa S-14

Sza­fa biu­ro­wa S-14

Wymiary: 113 x 40 x 36 cm

Cena brutto: 270,60 pln

Re­gał biu­ro­wy S-15

Re­gał biu­ro­wy S-15

Wymiary: 113 x 80 x 36 cm

Cena brutto: 258,30 pln

Sza­fa biu­ro­wa S-16

Sza­fa biu­ro­wa S-16

Wymiary: 113 x 80 x 36 cm

Cena brutto: 479,70 pln

Sza­fa biu­ro­wa S-17

Sza­fa biu­ro­wa S-17

Wymiary: 113 x 80 x 36 cm

Cena brutto: 381,30 pln

Sza­fa biu­ro­wa S-18

Sza­fa biu­ro­wa S-18

Wymiary: 113 x 80 x 36 cm

Cena brutto: 405,90 plnKOLORY PŁYT MEBLOWYCH - STANDARD

Buk 
Buk

Olcha 
OlchaWiśnia Oxford 
Dąb Craft
Złoty

Klon 0375 
Klon

Popiel 
Popiel

POZOSTAŁE KOLORY PŁYT MEBLOWYCH - za dopłatą 10%

Buk 
Dąb
jasny

Orzech eco 
Orzech
eco

Brzoza 
Brzoza

Szary grafit 
Szary
grafit

Dąb Sonoma jasny 
Dąb Sono-
ma jasny

Szary platynowy 
Szary
platynowy