DLA SZKOŁY

Szafy szkolne - MS

Strona główna / Dla szkoły / Szafy szkolne - MS

Meble systemu MS posiadają atesty - certyfikaty zgodności  z normami.


Szafy na pomoce dydaktyczne wy­ko­na­ne są z pły­ty wió­ro­wej dwu­stron­nie la­mi­no­wa­nej o gru­bo­ści 18 mm, w naj­wyż­szej kla­sie hi­gie­ny E-1, w szafach szkolnych za­sto­so­wa­no za­wia­sy pusz­ko­we o du­żej wy­trzy­ma­ło­ści. Bocz­ne kra­wę­dzie mebli szkolnych za­bez­pie­czo­ne są li­stwą PCV. Szuflady są zamocowane na metalowych prowadnicach uniemożliwiających ich wypadanie. Meble szkolne MS nie wy­ma­ga­ją cza­so­chłon­ne­go mon­ta­żu. Szafy i regały do­star­czamy do od­bior­cy jako zmon­to­wa­ne seg­men­ty go­to­we do użyt­ko­wa­nia.


 

Sys­tem szaf MS umożliwia od­bior­cy skon­fi­gu­ro­wa­nie funkcjonalnego zestawu me­bli do pracowni szkolnej. Szafy szkolne MS 1 ÷ MS 9 o wy­so­ko­ści 148 cm są prze­zna­czo­ne do przedsz­ko­li i  klasopracowni nau­cza­nia po­cząt­ko­we­go.

 

Nad­staw­ki: MS 10, MS 11, MS 12 uzu­peł­nia­ją ten sys­tem mebli szkolnych po­zwa­la­jąc uzy­skać zestaw mebli do pracowni szkolnej o wy­so­ko­ść 218 cm.

 
SYSTEM MEBLI MS - CENY

Szafa szkolna MS-1Szafa szkolna MS-1Szafa szkolna MS-1Szafa szkolna MS-1Szafa szkolna MS-1Szafa szkolna MS-1

Szafa szkolna MS-1

Wymiary: 148 x 85 x 36 cm

Cena brutto: 442,80 pln

Sza­fa szkolna MS-2Sza­fa szkolna MS-2Sza­fa szkolna MS-2Sza­fa szkolna MS-2Sza­fa szkolna MS-2

Sza­fa szkolna MS-2

Wymiary: 148 x 85 x 36 cm

Cena brutto: 381,30 pln

Sza­fa szkolna MS-3Sza­fa szkolna MS-3Sza­fa szkolna MS-3Sza­fa szkolna MS-3Sza­fa szkolna MS-3Sza­fa szkolna MS-3

Sza­fa szkolna MS-3

Wymiary: 148 x 85 x 36 cm

Cena brutto: 405,90 pln

Sza­fa szkolna MS-4Sza­fa szkolna MS-4Sza­fa szkolna MS-4

Sza­fa szkolna MS-4

Wymiary: 148 x 85 x 36 cm

Cena brutto: 369,00 pln

Sza­fa szkolna MS-5Sza­fa szkolna MS-5Sza­fa szkolna MS-5Sza­fa szkolna MS-5Sza­fa szkolna MS-5Sza­fa szkolna MS-5

Sza­fa szkolna MS-5

Wymiary: 148 x 85 x 36 cm

Cena brutto: 430,50 pln

Sza­fa szkolna MS-5/​6dSza­fa szkolna MS-5/​6dSza­fa szkolna MS-5/​6dSza­fa szkolna MS-5/​6dSza­fa szkolna MS-5/​6dSza­fa szkolna MS-5/​6d

Sza­fa szkolna MS-5/​6d

Wymiary: 148 x 85 x 36 cm

Cena brutto: 541,20 pln

Sza­fa szkolna MS-5/​6szSza­fa szkolna MS-5/​6szSza­fa szkolna MS-5/​6szSza­fa szkolna MS-5/​6szSza­fa szkolna MS-5/​6szSza­fa szkolna MS-5/​6sz

Sza­fa szkolna MS-5/​6sz

Wymiary: 148 x 85 x 36 cm

Cena brutto: 627,30 pln

Sza­fa szkolna MS-6Sza­fa szkolna MS-6Sza­fa szkolna MS-6Sza­fa szkolna MS-6Sza­fa szkolna MS-6Sza­fa szkolna MS-6Sza­fa szkolna MS-6

Sza­fa szkolna MS-6

Wymiary: 148 x 85 x 36 cm

Cena brutto: 492,00 pln

Sza­fa szkolna MS-7Sza­fa szkolna MS-7Sza­fa szkolna MS-7Sza­fa szkolna MS-7Sza­fa szkolna MS-7Sza­fa szkolna MS-7

Sza­fa szkolna MS-7

Wymiary: 148 x 85 x 36 cm

Cena brutto: 461,25 pln

Sza­fa szkolna MS-7/​8dSza­fa szkolna MS-7/​8dSza­fa szkolna MS-7/​8dSza­fa szkolna MS-7/​8dSza­fa szkolna MS-7/​8dSza­fa szkolna MS-7/​8d

Sza­fa szkolna MS-7/​8d

Wymiary: 148 x 85 x 36 cm

Cena brutto: 590,40 pln

Sza­fa szkolna MS-8Sza­fa szkolna MS-8Sza­fa szkolna MS-8Sza­fa szkolna MS-8Sza­fa szkolna MS-8Sza­fa szkolna MS-8

Sza­fa szkolna MS-8

Wymiary: 148 x 85 x 36 cm

Cena brutto: 455,10 pln

Sza­fa szkolna MS-9Sza­fa szkolna MS-9Sza­fa szkolna MS-9Sza­fa szkolna MS-9Sza­fa szkolna MS-9Sza­fa szkolna MS-9

Sza­fa szkolna MS-9

Wymiary: 148 x 85 x 36 cm

Cena brutto: 405,90 pln

Nadstawka MS-10Nadstawka MS-10Nadstawka MS-10

Nadstawka MS-10

Wymiary: 70 x 85 x 36 cm

Cena brutto: 196,80 pln

Nadstawka MS-11Nadstawka MS-11Nadstawka MS-11Nadstawka MS-11Nadstawka MS-11Nadstawka MS-11

Nadstawka MS-11

Wymiary: 70 x 85 x 36 cm

Cena brutto: 227,55 pln

Nadstawka MS-12Nadstawka MS-12Nadstawka MS-12Nadstawka MS-12Nadstawka MS-12Nadstawka MS-12Nadstawka MS-12

Nadstawka MS-12

Wymiary: 70 x 85 x 36 cm

Cena brutto: 258,30 pln

Sza­fa szkolna MS-10cSza­fa szkolna MS-10cSza­fa szkolna MS-10c

Sza­fa szkolna MS-10c

Wymiary: 78 x 85 x 36 cm

1 pół­ka - cena brut­to: 209,10 pln

2 pół­ki - cena brut­to: 227,55 pln

Sza­fa szkolna MS-11cSza­fa szkolna MS-11cSza­fa szkolna MS-11cSza­fa szkolna MS-11cSza­fa szkolna MS-11cSza­fa szkolna MS-11c

Sza­fa szkolna MS-11c

Wymiary: 78 x 85 x 36 cm

Cena brutto: 246,00 pln

Sza­fa szkolna MS-12cSza­fa szkolna MS-12cSza­fa szkolna MS-12cSza­fa szkolna MS-12cSza­fa szkolna MS-12cSza­fa szkolna MS-12c

Sza­fa szkolna MS-12c

Wymiary: 78 x 85 x 36 cm

Cena brutto: 282,90 pln

Sza­fa szkolna MS-12c/​8 sz.Sza­fa szkolna MS-12c/​8 sz.Sza­fa szkolna MS-12c/​8 sz.Sza­fa szkolna MS-12c/​8 sz.Sza­fa szkolna MS-12c/​8 sz.

Sza­fa szkolna MS-12c/​8 sz.

Wymiary: 78 x 85 x 36 cm

Cena brutto: 541,20 pln

Na­roż­nik MSNa­roż­nik MSNa­roż­nik MSNa­roż­nik MSNa­roż­nik MSNa­roż­nik MSNa­roż­nik MS

Na­roż­nik MS

Wysokość: 78 cm - brutto: 202,95 pln

Wysokość: 148cm - brutto: 282,90 pln

Na życzenie montujemy w drzwiach zamki meblowe - dopłata 18,45 pln brutto / 1 szt.

KOLORY PŁYT MEBLOWYCH - STANDARD

Buk  
Buk

Olcha 
Olcha

 
      Klon

POZOSTAŁE KOLORY PŁYT MEBLOWYCH - za dopłatą

 Dąb Windsor 
Dąb
Windsor

Dąb jasny 
Dąb
jasny

Dąb górski 
Dąb
górski

Wiśnia Oxford   
Wiśnia       Grusza
Oxford        Polna

Dąb Sonoma jasny 
Dąb Sono-
ma jasny

Brzoza polarna 
Brzoza

Kość słoniowa 
Kość
słoniowa


Żółty ciemny 
Żółty
ciemny

Pomarańczowy 
Pomarań-
czowy

Czerwony 
Czerwony

Zielony groszek 
Zieleń
Mamba

Zieleń 
Zieleń

Niebieski wodny 
Niebieski
wodny

Niebieski 
Niebieski

Szary grafit 
Szary
grafit

Szary platynowy 
Szary
platynowy

Popiel 
Popiel