DLA SZKOŁY

Szafy szkolne - AS

Strona główna / Dla szkoły / Szafy szkolne - AS

Szafy szkolne sys­te­mu mebli AS posiadają atesty - certyfikaty zgodności z normami.


Szafy na pomoce dydaktyczne wy­ko­na­ne są z pły­ty wió­ro­wej dwu­stron­nie la­mi­no­wa­nej o gru­bo­ści 18 mm, w naj­wyż­szej kla­sie hi­gie­ny E-1. Szafy i regały szkolne wy­po­sa­żo­ne są w zam­ki me­blo­we, w szafach za­sto­so­wa­no za­wia­sy pusz­ko­we o du­żej wy­trzy­ma­ło­ści. Bocz­ne kra­wę­dzie mebli szkolnych za­bez­pie­czo­ne są li­stwą PCV. Szuflady są zamocowane na metalowych prowadnicach uniemożliwiających ich wypadanie. Meble szkolne AS nie wy­ma­ga­ją cza­so­chłon­ne­go mon­ta­żu, szafy i regały do­star­czamy do od­bior­cy jako zmon­to­wa­ne seg­men­ty go­to­we do użyt­ko­wa­nia. Sys­tem me­bli szkolnych AS umożliwia od­bior­cy skon­fi­gu­ro­wa­nie funkcjonalnego zestawu me­bli do pracowni szkolnej. Seg­men­ty AS 1 ÷ AS 14 prze­zna­czo­ne są do wy­po­sa­że­nia pra­cow­ni przed­mio­to­wy­ch,  a seg­men­ty AS 15 ÷ AS 22 do wy­po­sa­że­nia po­ko­jów nau­czy­ciel­ski­ch i po­miesz­czeń so­cjal­ny­ch.

 

 

SYSTEM MEBLI AS - CENY

Re­gał szkolny AS-1Re­gał szkolny AS-1Re­gał szkolny AS-1Re­gał szkolny AS-1Re­gał szkolny AS-1Re­gał szkolny AS-1

Re­gał szkolny AS-1

Wymiary: 190 x 85 x 30 cm

Cena brutto: 350,55 pln

Re­gał szkolny AS-2Re­gał szkolny AS-2Re­gał szkolny AS-2Re­gał szkolny AS-2Re­gał szkolny AS-2Re­gał szkolny AS-2Re­gał szkolny AS-2

Re­gał szkolny AS-2

Wymiary: 190 x 85 x 36 cm

Cena brutto: 430,50 pln

Re­gał szkolny AS-3Re­gał szkolny AS-3Re­gał szkolny AS-3Re­gał szkolny AS-3Re­gał szkolny AS-3Re­gał szkolny AS-3Re­gał szkolny AS-3

Re­gał szkolny AS-3

Wymiary: 190 x 85 x 36 cm

Cena brutto: 492,00 pln

Sza­fa szkolna AS-4/​2dSza­fa szkolna AS-4/​2dSza­fa szkolna AS-4/​2dSza­fa szkolna AS-4/​2dSza­fa szkolna AS-4/​2dSza­fa szkolna AS-4/​2d

Sza­fa szkolna AS-4/​2d

Wymiary: 190 x 85 x 36 cm

Cena brutto: 522,75 pln

Sza­fa szkolna AS-4/​4dSza­fa szkolna AS-4/​4dSza­fa szkolna AS-4/​4dSza­fa szkolna AS-4/​4dSza­fa szkolna AS-4/​4dSza­fa szkolna AS-4/​4dSza­fa szkolna AS-4/​4dSza­fa szkolna AS-4/​4dSza­fa szkolna AS-4/​4dSza­fa szkolna AS-4/​4d

Sza­fa szkolna AS-4/​4d

Wymiary: 190 x 85 x 36 cm

Cena brutto: 541,20 pln

Sza­fa szkolna AS-5Sza­fa szkolna AS-5Sza­fa szkolna AS-5Sza­fa szkolna AS-5Sza­fa szkolna AS-5Sza­fa szkolna AS-5Sza­fa szkolna AS-5Sza­fa szkolna AS-5

Sza­fa szkolna AS-5

Wymiary: 190 x 85 x 36 cm

Cena brutto: 645,75 pln

Re­gał szkolny AS-6Re­gał szkolny AS-6Re­gał szkolny AS-6Re­gał szkolny AS-6Re­gał szkolny AS-6Re­gał szkolny AS-6

Re­gał szkolny AS-6

Wymiary: 190 x 85 x 36 cm

Cena brutto: 387,45 pln

Sza­fa szkolna AS-7Sza­fa szkolna AS-7Sza­fa szkolna AS-7Sza­fa szkolna AS-7Sza­fa szkolna AS-7Sza­fa szkolna AS-7Sza­fa szkolna AS-7

Sza­fa szkolna AS-7

Wymiary: 117 x 85 x 36 cm

Cena brutto: 369,00 pln

Sza­fa szkolna AS-8Sza­fa szkolna AS-8Sza­fa szkolna AS-8Sza­fa szkolna AS-8Sza­fa szkolna AS-8Sza­fa szkolna AS-8Sza­fa szkolna AS-8

Sza­fa szkolna AS-8

Wymiary: 81,5 x 85 x 36 cm

Cena brutto: 301,35 pln

Nad­staw­ka AS-8nNad­staw­ka AS-8nNad­staw­ka AS-8nNad­staw­ka AS-8nNad­staw­ka AS-8nNad­staw­ka AS-8nNad­staw­ka AS-8n

Nad­staw­ka AS-8n

Wymiary: 70 x 85 x 36 cm

Cena brutto: 282,90 pln

Sza­fa szkolna AS-10Sza­fa szkolna AS-10Sza­fa szkolna AS-10Sza­fa szkolna AS-10Sza­fa szkolna AS-10Sza­fa szkolna AS-10Sza­fa szkolna AS-10

Sza­fa szkolna AS-10

Wymiary: 190 x 85 x 36 cm

Cena brutto: 590,40 pln

Sza­fa szkolna AS-11Sza­fa szkolna AS-11Sza­fa szkolna AS-11Sza­fa szkolna AS-11Sza­fa szkolna AS-11Sza­fa szkolna AS-11Sza­fa szkolna AS-11

Sza­fa szkolna AS-11

Wymiary: 190 x 85 x 36 cm

Cena brutto: 651,90 pln

Sza­fa szkolna AS-12Sza­fa szkolna AS-12Sza­fa szkolna AS-12Sza­fa szkolna AS-12Sza­fa szkolna AS-12Sza­fa szkolna AS-12Sza­fa szkolna AS-12

Sza­fa szkolna AS-12

Wymiary: 190 x 85 x 36 cm

Cena brutto: 504,30 pln

Sza­fa szkolna AS-14Sza­fa szkolna AS-14Sza­fa szkolna AS-14Sza­fa szkolna AS-14Sza­fa szkolna AS-14Sza­fa szkolna AS-14Sza­fa szkolna AS-14

Sza­fa szkolna AS-14

Wymiary: 190 x 85 x 36 cm

Cena brutto: 541,20 pln

Sza­fa szkolna AS-15Sza­fa szkolna AS-15Sza­fa szkolna AS-15Sza­fa szkolna AS-15Sza­fa szkolna AS-15Sza­fa szkolna AS-15Sza­fa szkolna AS-15

Sza­fa szkolna AS-15

Wymiary: 190 x 85 x 36 cm

Cena brutto: 799,50 pln

Sza­fa szkolna AS-16Sza­fa szkolna AS-16Sza­fa szkolna AS-16Sza­fa szkolna AS-16Sza­fa szkolna AS-16Sza­fa szkolna AS-16

Sza­fa szkolna AS-16

Wymiary: 190 x 85 x 36 cm

Cena brutto: 922,50 pln

Sza­fa szkolna AS-17Sza­fa szkolna AS-17Sza­fa szkolna AS-17Sza­fa szkolna AS-17Sza­fa szkolna AS-17Sza­fa szkolna AS-17

Sza­fa szkolna AS-17

Wymiary: 190 x 85 x 36 cm

Cena brutto: 664,20 pln

Sza­fa szkolna AS-18Sza­fa szkolna AS-18Sza­fa szkolna AS-18Sza­fa szkolna AS-18Sza­fa szkolna AS-18Sza­fa szkolna AS-18

Sza­fa szkolna AS-18

Wymiary: 190 x 85 x 36 cm

Cena brutto: 694,95 pln

Sza­fa szkolna AS-19Sza­fa szkolna AS-19Sza­fa szkolna AS-19Sza­fa szkolna AS-19Sza­fa szkolna AS-19Sza­fa szkolna AS-19

Sza­fa szkolna AS-19

Wymiary: 190 x 85 x 36 cm

Cena brutto: 738,00 pln

Sza­fa ubraniowa AS-20Sza­fa ubraniowa AS-20Sza­fa ubraniowa AS-20Sza­fa ubraniowa AS-20Sza­fa ubraniowa AS-20Sza­fa ubraniowa AS-20

Sza­fa ubraniowa AS-20

Wymiary: 190 x 85 x 36 cm

Cena brutto: 565,80 pln

Sza­fa ubraniowa AS-21Sza­fa ubraniowa AS-21Sza­fa ubraniowa AS-21Sza­fa ubraniowa AS-21Sza­fa ubraniowa AS-21Sza­fa ubraniowa AS-21

Sza­fa ubraniowa AS-21

Wymiary: 190 x 85 x 56 cm

Cena brutto: 602,70 pln

Sza­fa szkolna AS-22Sza­fa szkolna AS-22Sza­fa szkolna AS-22Sza­fa szkolna AS-22Sza­fa szkolna AS-22Sza­fa szkolna AS-22Sza­fa szkolna AS-22

Sza­fa szkolna AS-22

Wymiary: 117 x 85 x 36 cm

Cena brutto: 393,60 pln

Na­roż­nik ASNa­roż­nik ASNa­roż­nik AS

Na­roż­nik AS

Wymiary: 117 x 36 x 36 cm

Cena brutto: 270,60 pln

Na­roż­nik ASNa­roż­nik ASNa­roż­nik AS

Na­roż­nik AS

Wymiary: 190 x 36 x 36 cm

Cena brutto: 307,50 pln

KOLORY PŁYT MEBLOWYCH - STANDARD

Buk  
Buk

Olcha 
Olcha

 
      Klon

POZOSTAŁE KOLORY PŁYT MEBLOWYCH - za dopłatą

Dąb Windsor 
Dąb
Windsor

Dąb jasny 
Dąb
jasny

Dąb górski 
Dąb
górski

Dąb Craft  
 Dąb          Grusza
Craft Złoty     Polna     

Dąb Sonoma jasny 
Dąb Sono-
ma jasny

Brzoza polarna 
Brzoza

Kość słoniowa 
Kość
słoniowa


Żółty ciemny 
Żółty
ciemny

Pomarańczowy 
Pomarań-
czowy

Czerwony 
Czerwony

Zieleń Mamba 
Zieleń
Mamba

Zieleń 
Zieleń

Lazurowy błękit 
Lazurowy
błękit

Niebieski 
Niebieski

Szary grafit 
Szary
grafit

Szary platynowy 
Szary
platynowy

Popiel 
Popiel