DRUKI SZKOLNE

Kroniki, księgi, rejestry

Strona główna / Druki szkolne / Kroniki, księgi, rejestry

Druki szkolne są zgodne ze wzorami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Księgi, książki i rejestry są solidnie oprawione i porządnie zszyte. Zamówione druki szkolne wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub dostarczamy osobiście.

I/14 Księga ewidencji dzieci

I/14 Księga ewidencji dzieci

A4/100 kartek

Cena brutto: 31,98 pln

I/15 Księga uczniów

I/15 Księga uczniów

A4/100 kartek

Cena brutto: 31,98 pln

Księga wychowanków

Księga wychowanków

A4/100 kartek

Cena brutto: 31,98 pln

Książka awansu zawodowego

Książka awansu zawodowego

nauczycieli

A4/200 kartek

Cena brutto: 47,97 pln

Rejestr aktów nadania stopnia

Rejestr aktów nadania stopnia

awansu zawodowego nauczycieli

A4/100 kartek

Cena brutto: 31,98 pln

Książka kontroli

Książka kontroli

A4 100 kartek

Cena brutto: 30,75 pln

Protokoły Rad Pedagogicznych

Protokoły Rad Pedagogicznych

A4/200 kartek

Cena brutto: 47,97 pln

Książka protokołów Rady Rodziców

Książka protokołów Rady Rodziców

A4/200 kartek

Cena brutto: 47,97 pln

Książka uchwał

Książka uchwał

Rady Pedagogicznej

A4/200 kartek

Cena brutto: 47,97 pln

Książka uchwał Rady Rodziców

Książka uchwał Rady Rodziców

A4/200 kartek

Cena brutto: 47,97 pln

Księga przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów

Rady Rodziców

A4/100 kartek

Cena brutto: 30,75 pln

Księga absolwentów

Księga absolwentów

A4/200 kartek

Cena brutto: 47,97 pln

Księga absolwentów

Księga absolwentów

szkoły zawodowej

A4/100 kartek

Cena brutto: 31,98 pln

K/210 Księga druków K/210 Księga druków K/210 Księga druków K/210 Księga druków

K/210 Księga druków

ścisłego zarachowania

A4/40 kartek

Cena brutto: 18,45 pln

K/207 Księga środków trwałych

K/207 Księga środków trwałych

A4/40 kartek

Cena brutto: 18,45 pln

Ewidencja ilościowa

Ewidencja ilościowa

A4/100 kartek

Cena brutto: 30,75 pln

K/205 Księga inwentarzowa

K/205 Księga inwentarzowa

A4/100 kartek

Cena brutto: 30,75 pln

K/205 Księga inwentarzowa

K/205 Księga inwentarzowa

A4/200 kartek

Cena brutto: 47,97 pln

K/205 Księga inwentarzowa

K/205 Księga inwentarzowa

A4/20 kartek

Cena brutto: 14,76 pln

Dziennik ewidencji

Dziennik ewidencji

wykonanych dokumentów

A4/52 kartki

Cena brutto: 30,75 pln

WKT/101 Dziennik

WKT/101 Dziennik

korespondencyjny A4/100 kartek

Cena brutto: 30,75 pln

WKT/201 Dziennik

WKT/201 Dziennik

korespondencyjny A4/200 kartek

Cena brutto: 47,97 pln

Rejestr przesyłek wpływających

Rejestr przesyłek wpływających

A4/100 kartek

Cena brutto: 30,75 pln

Rejestr przesyłek wychodzących

Rejestr przesyłek wychodzących

A4/100 kartek

Cena brutto: 30,75 pln

Kn4 Spis spraw - bloczek

Kn4 Spis spraw - bloczek

Cena brutto: 14,76 pln

Księga pamiątkowa - A4/120 kartek

Księga pamiątkowa - A4/120 kartek

Cena brutto: 86,10 pln

Złota Księga - A4/120 kartek

Złota Księga - A4/120 kartek

Cena brutto: 86,10 pln

Księga zarządzeń A4/100 kartek

Księga zarządzeń A4/100 kartek

Cena brutto: 30,75 pln

Teczka do podpisu

Teczka do podpisu

Cena brutto: 30,75 pln

Księga zastępstw A4/200 kartekKsięga zastępstw A4/200 kartek

Księga zastępstw A4/200 kartek

Cena brutto: 47,97 pln

Książka kontroli sanitarnej

Książka kontroli sanitarnej

A4/10 kartek

Cena brutto: 9,84 pln

Kronika A4/120 kartek

Kronika A4/120 kartek

Cena brutto: 86,10 pln

Kronika pozioma/pionowa Kronika pozioma/pionowa

Kronika pozioma/pionowa

A3/100 kartek

Cena brutto: 178,35 pln

IV/19 Rejestr wypadków uczniów

IV/19 Rejestr wypadków uczniów

A4/24 kartki

Cena brutto: 17,22 pln

Rejestr wypadków przy pracy

Rejestr wypadków przy pracy

A4/40 kartek

Cena brutto: 17,22 pln

Rejestr nieobecności w pracy

Rejestr nieobecności w pracy

A4/100 kartek

Cena brutto: 29,52 pln

Szkolny rejestr Szkolny rejestr Szkolny rejestr

Szkolny rejestr

rozrachunku świadectw

A4/100 kartek

Cena brutto: 18,45 pln

Szkolny rejestr druków Szkolny rejestr druków Szkolny rejestr druków

Szkolny rejestr druków

ścisłego zarachowania

A4/40 kartek

Cena brutto: 18,45 pln

Rejestr wydanych

Rejestr wydanych

legitymacji szkolnych

A4/100 kartek

Cena brutto: 30,75 pln

Rejestr wydanych

Rejestr wydanych

legitymacji nauczyciela

A4/16 kartek

Cena brutto: 23,37 pln

Rejestr wydanych świadectwRejestr wydanych świadectwRejestr wydanych świadectwRejestr wydanych świadectwRejestr wydanych świadectwRejestr wydanych świadectw

Rejestr wydanych świadectw

A4/100 kartek

Cena brutto: 30,75 pln

Rejestr wydanych indeksów

Rejestr wydanych indeksów

A4/100 kartek

Cena brutto: 30,75 pln

Rejestr wydanych zaświadczeń

Rejestr wydanych zaświadczeń

A4/100 kartek

Cena brutto: 30,75 pln

Rejestr wydanych

Rejestr wydanych

kart rowerowych

A4/100 kartek

Cena brutto: 30,75 pln

Rejestr zatrudnionych nauczycieli

Rejestr zatrudnionych nauczycieli

A4/100 kartek

Cena brutto: 30,75 pln

Rejestr zatrudnionych

Rejestr zatrudnionych

pracowników

A4/100 kartek

Cena brutto: 30,75 pln

Rejestr upoważnień

Rejestr upoważnień

i pełnomocnictw

A4/40 kartek

Cena brutto: 23,37 pln

Rejestr szkoleń

Rejestr szkoleń

A4/40 kartek

Cena brutto: 23,37 pln

Książka

Książka

zdawczo-odbiorcza kluczy

A4/100 kartek

Cena brutto: 30,75 pln

Rejestr skarg i wniosków

Rejestr skarg i wniosków

A4/100 kartek

Cena brutto: 30,75 pln

Rejestr wejść i wyjść

Rejestr wejść i wyjść

A4/100 kartek

Cena brutto: 30,75 pln

Os-226 Ewidencja wyjść

Os-226 Ewidencja wyjść

w godzinach służbowych

A4/18 kartek

Cena brutto: 15,99 pln

Rejestr wyjść Rejestr wyjść Rejestr wyjść

Rejestr wyjść

grupowych uczniow

A4/18 kartek

Cena brutto: 15,99 pln

Ewidencja

Ewidencja

wydanych delegacji

A4/100 kartek

Cena brutto: 31,98 pln

Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego

A4/37 kartek

Cena brutto: 18,45 pln

Książka placu zabaw A4/40 kartek

Książka placu zabaw A4/40 kartek

Cena brutto: 31,98 pln

Książka gabinetu zabiegowego

Książka gabinetu zabiegowego

A4/100 kartek

Cena brutto: 30,75 pln

Aby złożyć zamówienie na druki prosimy pobrać i wypełnić znajdujący się pod zdjęciami odpowiedni Formularz Zamówienia, a następnie odesłać go pocztą lub na nasz adres: info@phu-atus.com.pl