POMOCE SZKOLNE

Tablice wolnostojące

Strona główna / Pomoce szkolne / Tablice wolnostojące

Tablica wolnostojąca

OPIS PRODUKTU:

Ta­bli­ca dwu­stron­na wol­no­sto­ją­ca wy­so­ko­ść cał­ko­wi­ta 190cm, kon­struk­cja wy­ko­na­na z pro­fi­li alu­mi­nio­wy­ch ano­do­wa­ny­ch. Do wy­bo­ru dwa ro­dza­je po­dło­ża do wpi­na­nia: kor­ko­we lub tek­styl­ne do­stęp­ne w cz­te­re­ch ko­lo­ra­ch (sza­ry, nie­bie­ski, czer­wo­ny, zie­lo­ny).

Za­le­ty: bar­dzo lek­ka kon­struk­cja
Gwa­ran­cja - 2 lata na pro­dukt

120 x 100 x 190 cm - cena brut­to: 1082,40 pln
Tablica wolnostojąca - parawan

OPIS PRODUKTU:

Tablica dwustronna wolnostojąca dwu lub trzy modułowa parawan.
Składa się z dwóch lub trzech tablic 100x170cm na trzech lub czterech nogach. Wysokość całkowita 190cm. Tablice połączone ze sobą zawiasami zginającymi je względem siebie do kąta 90 stopni w obie strony.Cała konstrukcja wykonana z aluminiowych profili anodowanych. Do wyboru dwa rodzaje podłoża do wpinania: korkowe, tekstylne w czterech kolorach (szary, niebieski, czerwony, zielony).

Zalety: bardzo lekka konstrukcja
Gwarancja - 2 lata na produkt

jednomodułowa (1x100x170x190 cm) - cena brutto: 1168,50 pln
dwumodułowa (2x100x170x190 cm) - cena brutto: 1906,50 pln
trzymodułowa (3x100x170x190 cm) - cena brutto: 2583,00 pln
Tablice moderacyjne

OPIS PRODUKTU:

Charakterystyka: Rama z profilu aluminiowego w kolorze białym, nogi stalowe. Tablica o podstawie V posiada nogi wyposażone w kółka. Powierzchnia: suchościeralna lakierowana, korkowa lub tekstylna (w kolorze niebieskim lub szarym).

Gwarancja: 2 lata na produkt