POMOCE SZKOLNE

Język polski

Strona główna / Pomoce szkolne / Język polski

Gramatyka - plansze 100 x 70 cm

Alfabet, podział głosek

Alfabet, podział głosek

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Części mowy, podział rzeczowników

Części mowy, podział rzeczowników

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Części zdania, rodzaje orzeczeń

Części zdania, rodzaje orzeczeń

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Rodzaje dopełnień, rodzaje okoliczników

Rodzaje dopełnień, rodzaje okoliczników

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Odmiana czasownika

Odmiana czasownika

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Podział zaimków, odmiana zaimków

Podział zaimków, odmiana zaimków

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Podział wypowiedzeń, rodzaje zdań

Podział wypowiedzeń, rodzaje zdań

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Stopniowanie przymiotników, liczebniki

Stopniowanie przymiotników, liczebniki

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Tworzenie wyrazów pochodnych

Tworzenie wyrazów pochodnych

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Rodzaje i źródła zapożyczeń

Rodzaje i źródła zapożyczeń

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Ortografia - plansze 100 x 70 cm

Pisownia wielką i małą litera

Pisownia wielką i małą litera

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Pisownia wyrazów z “rz” i “ż”

Pisownia wyrazów z “rz” i “ż”

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Pisownia wyrazów z “u” i “ó”

Pisownia wyrazów z “u” i “ó”

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Pisownia wyrazów z “ch” i “h”

Pisownia wyrazów z “ch” i “h”

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Pisownia wyrazów z cząstką “by”

Pisownia wyrazów z cząstką “by”

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Pisownia z partykułą “nie”

Pisownia z partykułą “nie”

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Pisownia trudnych wyrazów

Pisownia trudnych wyrazów

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Interpunkcja - plansze 100 x 70 cm

Przecinek

Przecinek

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Krop­ka, dwu­kro­pek, wie­lo­kro­pek

Krop­ka, dwu­kro­pek, wie­lo­kro­pek

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Średnik, cudzysłów, nawias

Średnik, cudzysłów, nawias

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Historia literatury - plansze 100 x 70 cm

Świat starożytny

Świat starożytny

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Średniowiecze

Średniowiecze

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Renesans

Renesans

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Barok

Barok

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Oświecenie

Oświecenie

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Romantyzm

Romantyzm

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Pozytywizm

Pozytywizm

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Młoda Polska

Młoda Polska

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Dwudziestolecie międzywojenne

Dwudziestolecie międzywojenne

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Literatura współczesna 1945-2000

Literatura współczesna 1945-2000

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Epoki i prądy w literaturze

Epoki i prądy w literaturze

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Rodzaje i gatunki literackie

Rodzaje i gatunki literackie

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Środki stylistyczne

Środki stylistyczne

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Sentencje łacińskie

Sentencje łacińskie

Cena brutto: 36,90 pln/szt.