POMOCE SZKOLNE

Chemia, fizyka

Strona główna / Pomoce szkolne / Chemia, fizyka

Chemia - plansze 100 x 70 cm

Kwasy nieorganiczne (tlenowe)

Kwasy nieorganiczne (tlenowe)

Cena brutto: 34,44 pln/szt.

Kwasy nieorganiczne (beztlenowe)

Kwasy nieorganiczne (beztlenowe)

Cena brutto: 34,44 pln/szt.

Związki nieorganiczne

Związki nieorganiczne

Cena brutto: 34,44 pln/szt.

Układ okresowy pierwiastków

Układ okresowy pierwiastków

Cena brutto: 34,44 pln/szt.

Skala elektroujemności

Skala elektroujemności

Cena brutto: 34,44 pln/szt.

Tabela rozpuszczalności

Tabela rozpuszczalności

Cena brutto: 34,44 pln/szt.

Rozpuszczalność substancji w wodzie

Rozpuszczalność substancji w wodzie

Cena brutto: 34,44 pln/szt

Wiązania chemiczne

Wiązania chemiczne

Cena brutto: 34,44 pln/szt.

Budowa materii

Budowa materii

Cena brutto: 34,44 pln/szt.

Stany skupienia materii

Stany skupienia materii

Cena brutto: 34,44 pln/szt.

Promieniotwórczość

Promieniotwórczość

Cena brutto: 34,44 pln/szt.

Węglowodory

Węglowodory

Cena brutto: 34,44 pln/szt.

Pochodne węglowodorów

Pochodne węglowodorów

Cena brutto: 34,44 pln/szt.

Tlenki

Tlenki

Cena brutto: 34,44 pln/szt.

Substancje o znaczeniu biologicznym

Substancje o znaczeniu biologicznym

Cena brutto: 34,44 pln/szt.

Gazy

Gazy

Cena brutto: 344,40 pln/szt.

Sprzęt laboratoryjny

Sprzęt laboratoryjny

Cena brutto: 34,44 pln/szt.


UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW (dwustronny),
wymiary: 140 x 117 cm
Cena brutto: 202,95 pln

Duża dwustronna plansza dydaktyczna (140 cm × 117 cm). Na jednej stronie znajduje się aktualny „Układ okresowy pierwiastków chemicznych” z uwzględnieniem liczby atomowej, masy atomowej i wartości elektroujemności. Na drugiej stronie planszy została zamieszczona „Tabela rozpuszczalności wodorotlenków i soli w wodzie” z barwami osadów związków trudno i praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie.

UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, wymiary: 140 x 200 cm
Cena brutto: 590,40 pln

Tablica układu okresowego pierwiastków chemicznych jest wykonana na specjalnym tworzywie umożliwiającym wyeksponowanie walorów graficznych, plastycznych i estetycznych. Od strony merytorycznej dużą zaletą Tablicy jest graficzne wyróżnienie oraz zróżnicowanie właściwości fizykochemicznych pierwiastków. Tablicę opracowano zgodnie z zaleceniami International Union Of Pure And Applied Chemistry. To jedyny w Polsce układ okresowy pierwiastków zawierający najnowszy, sztuczny pierwiastek o masie atomowej 112, nazwany KOPERNIK, w październiku 2009r.

Fizyka - plansze 100 x 70 cm

Jednostki układu SI

Jednostki układu SI

Cena brutto: 34,44 pln/szt.

Jednostki miar - przeliczanie

Jednostki miar - przeliczanie

Cena brutto: 34,44 pln/szt.

Zasady dynamiki

Zasady dynamiki

Cena brutto: 34,44 pln/szt.

Maszyny proste

Maszyny proste

Cena brutto: 34,44 pln/szt.

Optyka geometryczna

Optyka geometryczna

Cena brutto: 34,44 pln/szt.

Ruch prostoliniowy

Ruch prostoliniowy

Cena brutto: 34,44 pln/szt.

Tabela gęstości substancji

Tabela gęstości substancji

Cena brutto: 34,44 pln/szt.

Podstawowe wzory fizyczne

Podstawowe wzory fizyczne

Cena brutto: 34,44 pln/szt.

Hydrostatyka

Hydrostatyka

Cena brutto: 34,44 pln/szt.

Elektryczność

Elektryczność

Cena brutto: 34,44 pln/szt.

Prawo Ohma

Prawo Ohma

Cena brutto: 34,44 pln/szt.