POMOCE SZKOLNE

Języki obce

Strona główna / Pomoce szkolne / Języki obce

Język angielski - plansze 100 x 70 cm

Colours & Shapes

Colours & Shapes

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

The alphabet

The alphabet

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

What are they doing?

What are they doing?

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Professions

Professions

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Opposites

Opposites

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

In the kitchen, in the bathroom

In the kitchen, in the bathroom

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Home

Home

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Family & Garden

Family & Garden

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Sport

Sport

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Town

Town

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Vegetables, fruits

Vegetables, fruits

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Animals: wild, farm, pets

Animals: wild, farm, pets

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Numbers, what time is it?, months

Numbers, what time is it?, months

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Means of transport

Means of transport

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Irregular verbs 1 (be - mean)

Irregular verbs 1 (be - mean)

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Irregular verbs 2 (meet - write)

Irregular verbs 2 (meet - write)

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

The tenses - present

The tenses - present

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

The tenses – past & future

The tenses – past & future

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Conditionals

Conditionals

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Passive voice

Passive voice

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Nouns

Nouns

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Adjectives & adverbs

Adjectives & adverbs

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Be, have got, can & pronouns

Be, have got, can & pronouns

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Reported speech

Reported speech

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Relative clauses

Relative clauses

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Question tags

Question tags

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Sentences

Sentences

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

MAPA: United Kingdom & Ireland,  wym. 160 x 120 cm
Cena brutto: 173,25 pln

United Kingdom and Ireland. Wielka Brytania i Irlandia (wersja anglojęzyczna).

 • na jednej stronie zamieszczono mapę ogólnogeograficzną Wielkiej Brytanii i Irlandii
 • na drugiej stronie znajduje się mapa przedstawiająca podział administracyjny tych państw; mapę
  wzbogacono ilustracjami, które prezentują najważniejsze zabytki architektoniczne
 • publikacja jest opracowana w wersji anglojęzycznej i stanowi cenną pomoc podczas lekcji języka
  angielskiego

Język niemiecki - plansze 100 x 70 cm

Das Deutsche Alphabet

Das Deutsche Alphabet

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Obst und gemüse

Obst und gemüse

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Tiere

Tiere

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Transport mittel

Transport mittel

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Familie im garten

Familie im garten

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Mein haus

Mein haus

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Sport

Sport

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Meine stadt

Meine stadt

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Unregelmäßige verben (messen-zwingen)

Unregelmäßige verben (messen-zwingen)

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Unregelmäßige verben (backen lugen)

Unregelmäßige verben (backen lugen)

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Gegensätze

Gegensätze

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Berufe

Berufe

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Was machen sie?

Was machen sie?

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Zahlen, wie spät ist es? Tage, monate

Zahlen, wie spät ist es? Tage, monate

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Tempora I

Tempora I

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Tem­po­ra II

Tem­po­ra II

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Die präposition

Die präposition

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Das verb

Das verb

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

Das adjektiv

Das adjektiv

Cena brutto: 36,90 pln/szt.

MAPA: Deutschland, Österreich, Schweiz, wym. 160 x 120 cm

Cena brutto: 173,25 pln

Deutschland, Österreich, Schweiz. Niemcy, Austria, Szwajcaria (wersja niemieckojęzyczna).

 • na jednej stronie zamieszczono mapę ogólnogeograficzną Niemiec, Austrii i Szwajcarii
 • na drugiej stronie znajduje się mapa przedstawiająca podział administracyjny tych państw; mapę
  wzbogacono ilustracjami, które prezentują najważniejsze zabytki architektoniczne
 • publikacja jest opracowana w wersji niemieckojęzycznej i stanowi cenną pomoc podczas lekcji
  języka niemieckiego